Tomt

Når man går på gata, er det nokså merkelig hvor mye man bryr seg om sine medmennesker. På den måten at de er der og er flotte og man føler stemning. Her en liten font, for å si det slik, en type utstillingsforgård for mediehuset Schibsted. Ja, her er en stor mann i de forhold, Tinius Nagell- Erichsen, med statue med stokk, ok.
Tomt kan man si det er i mediene i dag, finne en tomt er da greia, tom i hodet foreløpig.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: