Torg

Hva som bringes til torgs forskjellige steder er så ymse. Gledelig nok er jeg av den mening at jeg snakker med en del folk før jeg snakker i det offentlige rom, man må ha et forhold til badet og dette er slik det er. Privat er man seg selv mer, med venner og kjæreste, dessuten er det slik at dette er ikke en privat artikkel, den er til offentligheten, som for Torggata Blad blir større og større.
Vel, så treffes folk til møter og slikt, man nevner en del saker av forskjellig art på torget i politikken, durkdrevne politikere eksisterte før i tida, et beinrangel kommer til meg og sier han har ringreven i seg, helhetlig sett er dette feil, men politikk i dag er også et spill, om koteletter i fløtesaus, jeg peiser ikke på her.
Torget er vårt området, Torggata gata mellom torgene, som er tre, inkludert denne plassen, ikke ved utedassen, men ved vår forløper Torggata Bad, der man ser denne fortrolske bygning som har huset noe annet enn det som er nå, nei, i farta på en type dead line her, før kvelden, er det meg bekjent ikke så vanlig å mene det rette i disse sirkler, der man kommer til dette arbeidersamfunnshuset, og hva foregår her bortsett fra Sentrum scene som var Sentrum kino, tidene forandrer seg ja, Thon har overtatt og hva faen.
Nei, dette holder.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: