Torggata Blad nr. 1 - 2022

Som for tidligere numre er ikke innholdet gjemt bak betalingsmur, men ligger gratis tilgjengelig på nett. Hvis du liker det du leser, er du hjertelig velkommen til å støtte oss ved å kjøpe papirutgaven fra vår nettbutikk eller vippse oss en valgfri donasjon til vippsnummer 559855 (epic.no).

Hva som legges i begrepet omsorg varierer fra person til person. Mange tenker kanskje på den typiske ordkombinasjonen helse og omsorg, og videre til mer eller mindre fungerende velferdsordninger. Men kan ikke omsorg også gjelde et verdisyn som kommer andre arter vi deler denne kloden med, til gode? Eller individer vi verken har sett eller vet at eksisterer – som ofre for en krig vi ikke helt har skjønt at vi er med på? Eller hva med omsorg som en insistering på en samfunnsorden som tilbyr et alternativ til verdisynet og praksisen nyliberalisme, meritokrati og sosialdarwinisme forfekter?

Sosialantropologen David Graeber mente at omsorg kunne utgjøre et sårt tiltrengt alternativ til nettopp nyliberalismen. Basert på den feministiske omsorgsetikken utviklet han en omsorgens politiske økonomi der frihet og omsorg utgjør omdreiningspunktet. Slik vi tydelig har sett under pandemien, er omsorgsarbeidet vesentlig for opprettholdelse av samfunnet. Med sin omsorgens økonomi utvider Graeber det tradisjonelle omsorgsbegrepet til å gjelde mer enn pleie av barn, syke og gamle. Etter hans oppfatning er det for eksempel slik at om du lager en bro, så gjør du det fordi du bryr deg om at folk skal kunne komme seg over elven. Og du lager en bil fordi du bryr deg om at folk skal kunne komme seg rundt. For ham er produksjon kun en variant eller undergruppe av omsorg.
I tillegg til å ha oversatt en av Graebers forelesninger om ovennevnte tema, har vi invitert gamle og nye bidragsytere til fri refleksjon rundt begrepet omsorg. Resultatet har blitt mangslungent og byr på både samfunnskritikk, kunst, humor og nidviser.Bidragsytere dette nummeret:

Arvid Sivertsen, Bror Wyller, Cathrine Brun, David Graeber, Dyveke Moe, Egon M. O’Malley, Emma Bakkevik, Flu Hartberg, Frode Svane, Gunhild Hofstad, Guro Vadstein, Harald Lange, Hasse Brinch, Hege Vadstein, Jadwiga B. Podowska, Kathleen Lynch, Lars Birkelund, Magnus Vanebo, Maria Vagle, Paul Brady, Per Arild Skorgen, Rita Leppiniemi, Sara Granér, Sondre Sjølie, Stein Holte, Stein Lillevolden, Sven Lindbäck, Thale Husemoen, Tore Hauge, Une Holden Vadstein, Wanja Tangen, Åse Karlsen

Les alle artiklene i TB nr. 1 - 2022 gratis her

Leder Tekst Redaksjonen Å gi ut et nummer med omsorg som tema...
David Graeber – ofte kalt omsorgens tenker – mente at det er vårt sneversynte fokus på produksjon som er hovedårsaken bak de store naturødeleggelsene vi ser i dag. I denne forelesningen fra 2019 foreslår han at vi kaster de gammeldagse økonomi-teoriene i søpla og heller orienterer oss etter et verdisyn basert på omsorg og frihet.
Omsorg er å ta vare på hverandre og våre omgivelser. Hele livets utvikling har vært avhengig av – mye mer enn mindre – ubevisst omsorg. Fra de første celler som slo seg sammen, via arter som samarbeidet, til individer som tok vare på sitt eget avkom.
Make Tekst Hasse Brinch vi er så likevi kunne værtbrødre er det...
Koronakrisen har synliggjort hvordan fremtidens velferdsstat må bygges på omsorgsetikk fremfor nyliberalismens egeninteresse, hevder sosiologen Kathleen Lynch i dette essayet.
I denne boka forteller Karl Kristian Indreeide om hvorfor han, som var sosialist i sin ungdom, driver sitt eget firma – og tar ut utbytte. I samtale med idéhistoriker Gudmund Skjeldal reflekterer han over hva innovasjon kan være i omsorgssammenheng, og hva det er å hjelpe andre mennesker.
Elevene skal lære mye i løpet av årene på skolen, men for å lære må de først ha det bra. De må bli møtt av lærere som gir dem kjærlighet, de må få utfordringer som gir dem en opplevelse av mestring, og de må kjenne seg trygge, hevder Sven Lindbäck i dette essayet, og konkluderer med at når disse behovene er dekt, kan de fleste barn lære det aller meste.
I dette essayet beskriver billedkunstner Jadwiga B. Podowska hvordan hun gjennom stilleben-fotografi av døde planter og insekter undersøker menneskets opplevelse av empati i forhold til ikke-menneskelige organismer.
Hver morgen takker jeg min ME-syke venninne for at hun gjør den jævla jobben hun gjør og peker på hva som er meningen og hva det er verdt å kjempe for.
Å være lærer i 2022 er sannelig ikke det samme som å være lærer i 1992. Så enkelt de må ha hatt det den gang! Nå har ikke elevene lenger lærebok i tyskfaget, verken fysisk eller på nett. De har ikke lekser, og ingen mappe å ha utdelte ark i.
Egon M. O’Malleys oppsiktsvekkende forskning har høstet lovord og ovasjoner i ornitologkretser over hele verden. Etter hans nylig avholdte disputas, har han i folkeopplysningens ånd begunstiget Torggata Blad med tillatelse til å offentliggjøre hans fremragende doktoravhandling om kråker og måker.
Man kunne lett falle for fristelsen til å sette inn en orddeling i overskriftens første ord. I hvert fall når vi ser på dagens kommersialisering og framveksten av en omsorgsindustri.
Bruddstykker Tekst Hasse Brinch jeg slo håndagjennom døraog ble forbausaover hvor vondtdet...
Navnløs 2 Tekst Emma Bakkevik kanskje kan poesiens virkemidler åpne noen kanaler...
Det vi høytidelig kaller vår historiske arv er fortellinga om en prosent av befolkninga: overklassen. Det var de som hadde råd til å få sine portretter malt, eller hadde tid til å beskrive dramaene rundt egen navle i viktige romaner. Våre museer bør derfor få samme merke som motorsykkelgjenger: 1%.
Den spanske legenden Durruti har fulgt artikkelforfatteren gjennom store deler av livet. Her innvier han Torggata Blads lesere i hvilken betydning Durruti har hatt for anarkist- og antifascist-bevegelsene.
Ukraina er arena for årets leker, som, om våre guder står oss bi, vil fortsette utover de kommende månedene i et eventyrlig eskalerende format. Hill Mars! Hill Ares! Hill Woden! Hill Feh!
Vi er alle avhengige av andres omsorg i faser av livet. Vi trenger at noen er der for oss. Et spedbarn overlatt til seg selv vil omkomme. Blir du hardt skadet, eller livstruende syk, er du avhengig av det helsevesenet kan by på av omsorg for å bli hel og frisk nok til å fungere som før.
Diverse I bildegalleriet nedenfor vises ulike sitater, lån, påfunn og innfall som...
«Hva vil egentlig Jonas Gahr Støre?» er blant spørsmålene Stein Holte stiller i denne teksten og konkluderer med at akkurat nå virker Jonas litt rådvill.
Morn Tekst Bror Wyller Is. Veps. Det henger ikke sammen. Det ene...
Barn og unge trenger steder og møteplasser i nærmiljøet og uteområdene der de får nye erfaringer og kan utvikle sine talenter i samspill med andre, på en trygg måte. Å legge til rette for dette gjennom hvordan arkitektur og byutvikling planlegges, kan betraktes som et nødvendig omsorgsarbeid, skriver arkitekt Frode Svane i dette essayet.
Sett i lys av de siste dagers storm i et vannglass ønsker Torggata Blads redaksjon å presisere våre standpunkt og grunnverdier, siden det åpenbart er et behov for det. Vi kommer aldri til å lefle med fascister, nazister og rasister, og vi vil fortsatt være et organ for anti-fascistisk og anti-rasistisk diskurs.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: