Torggata Blad nr. 2 – 2019 ute nå!

Denne utgaven av TB inneholder bl.a. artikler om demokrati, populisme, samfunn, kunst, samt mye annet rart. Som bøker, bokhandlere og små glimt av folk og hverdagsliv i sentrum av oslo.

Nummeret er herlig blotta for alt som lukter av kommunevalgkampen, her blir bompenger nevnt i en bisetning på side 41 og sykehusstriden er helt og holdent fraværende. Ikke ett ord om Sukkerbiten, og hardkjøret for en ny kommunal boligpolitikk som nr. 1 var breddfull av, glimrer med sitt fravær i nr 2.

Til gjengjeld byr blekka på variert innhold som spenner mellom aktuelle, analytiske essays via omtaler av aktuelle bøker og kulturhendelser, til mer eller mindre muntre og underholdende kommentarer «fra gølvet». Lillevoldens analyse av populismen som fenomen og Cruz Revueltas essay om regjeringen Obradors profil og rolle på bakteppe av den politiske historien etter 1968 utgjør tyngdepunktene. På tilsvarende aktualitetsnivå er Brady og Vadsteins kommentar om digital dulting som demokratisk problem.

De mange fine bokomtalene er også hver for seg fornøyelig og givende lesning, ikke minst Maria Vagles essay «Karneval og demokrati», hvor hun tar utgangspunkt i sitt forhold til boka Rabelais og latterens historie av Michail Baktin. Sam Iravanians lille, men ladete tekst om delfin-safari i Persia-gulfen er en høydare i dette nummeret, som også byr på fine dikt fra Thale Husemoen,  foto-reportasje fra Byllepest Hardcore Weekend og betraktninger om kjærlighet og hat fra Henrik Manfredo. samt kunst, i noen grad og former. Løp og kjøp!

I Oslo kan magasinet kjøpes på Sagene bok og papir og Tronsmo.

Du kan også Vippse med Kjøp og betal til Vipps nummer 559855(epic.no). Betal 150 kroner og skriv TB + navn og adresse du vil ha bladet sendt til i meldingsfeltet.

Bruksanvisning 🙂

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: