Torggata Blad nr. 2 - 2021

Som for tidligere numre er ikke innholdet gjemt bak betalingsmur, men ligger gratis tilgjengelig på nett. Hvis du liker det du leser, er du hjertelig velkommen til å støtte oss ved å kjøpe papirutgaven fra vår nettbutikk eller vippse oss en valgfri donasjon til vippsnummer 559855 (epic.no).

Stadig flere lever langt under fattigdomsgrensa uten utsikter til å verken komme seg ut av situasjonen eller til å få tilstrekkelig hjelp av Nav for et verdig liv. Dette skaper økt avmakt og politikerforakt blant de marginaliserte, og det reduserer håpet, viljen og kreftene til å forandre på samfunnet. I praksis betyr dette at de som virkelig burde benytte stemmeretten sin til å stemme på partier som jobber for redusert ulikhet, forblir hjemmesittere. De rikeste og mektigste er godt tjent med nettopp dette.

Torggata Blad nr. 2 - 2021 er tenkt som en ørliten motvekt til den passiviserende motløsheten, og vil være en kvass, humoristisk og oppmuntrende stemme som skal forsøke å erte, lirke og mane innbitte hjemmesittere til å stemme for sitt eget vel og ve, og for de som er enda mer vanskeligstilte enn dem selv – for redusert ulikhet, for miljøet og for sårbare og/eller stemmeløse individer og arter. Samtidig skal dette valgnummeret – uavhengig av lesernes politiske ståsted og klassetilhørighet – invitere til kritisk refleksjon om aspekter ved valg og partipolitikk, og den skal være til trøst og støtte i en forvirrende og opprivende valgkamp der politikerne gjør seg lekre med alskens løfter og lokkemat.

Les alle artiklene i TB nr. 2 - 2021 gratis her

Når du leser dette har du sannsynligvis gått inn i båsen og gjort ditt for å opprettholde myten om demokratiet, eller du er i ferd med å gjøre det. Flink gutt, eller flink pike, eller flink hva nå enn du kaller deg.
Selvfølgelig bærer det til urnen på valgdagen. Særlig for oss som bor øst for Uelandsgate er det ekstra viktig å putte en eller annen liste i kassa. For på vestkanten er alle oppdratt til å stemme (borgerlig) fra ung, vannkjemmet alder med blazer og tversoversløyfe.
«Tok for mange pauser»? Liksom! Det river meg opp innvendig å skrive denne saken. Jeg har lyst til å knele i gråt, noen må stryke meg trøstende over kinnet! Menneskene, de er så ubarmhjertige! …
Da jeg var 49, mistet jeg jobben ved en nedbemanning. Jeg trodde det skulle være enkelt å få ny jobb. I dag er jeg 61 år, uføretrygdet med helseproblemer, og har mistet mine illusjoner om at samfunnet inkluderer alle gjennom å holde arbeidslivet åpent, også for de over 50.
For mange kan ventetiden før valget fortone seg uutholdelig lang. Særlig hvis man er en valgivrende borger langt under stemmeberettiget alder. Da gjelds det å ikke henfalle til sløvsinn og apati, men snarere holde seg oppdatert og årvåken. Her er et knippe med gøyale og lærerik oppgaver som får ventetiden til å gå brennkvikt.
Test deg selv med Torggata Blads politikk-quiz og finn ut om du kvalifiserer som opplyst borger eller om du ev. bør bli hjemmesitter på valgdagen.
Å se på det som gjelder, som system, er det det politiske system som gjelder; når det gjelder en vidvinkel-terminal, i det nødtørftige.
Bland höghusen på Kasberget finns en park som inspirerats av japanska trädgårdar. Parken kan göra anspråk på att vara Helsingfors mest rofyllda miljö och är en av de viktigaste attraktionerna i östra Helsingfors, särskilt under körsbärsträdens blomning i maj.
Av dei nyare utanlandske forfattarskapa som ikkje er omsette til norsk, så er kanskje romanane til det italienske forfattarkollektivet Wu Ming den mest slåande utelatinga.
Historien er ikke bare skapt og styrt av de få rike eller de som tilsynelatende har mest makt. Historien er skapt ut ifra behov og opprør fra grasrota, av modige og frivillige frihetskjempere; med kamera, ord eller pensel.
Fra Fukuyamas «The End of History» og Pinkers «Enlightenment now» til Pearces «The Hedonistic Imperative» ser vi hvordan menneskeheten kan oppnå ulike nivåer av lykke. Allikevel sitter vi igjen med en kronisk statisk maktstruktur styrt av korrupte politikere og grådige kapitalister – anarko-tyranniet.
I år er det ti år siden Fukushima-ulykken i Japan. Den japanske aktivistforfatteren Sabu Kohso, som emigrerte til USA på 1980-tallet, har tilbrakt mye tid i Japan det siste tiåret for å følge solidaritetsarbeidet etter atomulykken. Resultatet er boken «Radiation and Revolution».
Det var en ekstremt fyllesjuk formiddag for meg. Jeg hadde vært på nachspiel hos noen venner i Gamlebyen og drukket hjemmelaget vin til fem om mårran.
Torggata Blad har gransket valgkampmaterialet til ni politiske partier og funnet en del feil og mangler, spesielt når det gjaldt innholdet. De fleste av slagordene kommuniserte rett og slett ikke det partiene egentlig står for. Her presenterer vi de korrigerte versjonene og håper at partienes kommunikasjonsbyråer kan dra nyttig lærdom av vår lille hjelpeaksjon.
Boka Korstoget mot velferdsstaten er, for å si det litt selvmotsigende, en skikkelig godtepose av en samfunns-grøsser. Underveis i boka vet man etter hvert ikke om man skal le eller gråte, så man ender opp med å måpe.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: