Torggata Blad nr. 2 - 2022

Som for tidligere numre er ikke innholdet gjemt bak betalingsmur, men ligger gratis tilgjengelig på nett. Hvis du liker det du leser, er du hjertelig velkommen til å støtte oss ved å kjøpe papirutgaven fra vår nettbutikk eller vippse oss en valgfri donasjon til vippsnummer 559855 (epic.no).

Ifølge snl.no er nyliberalisme et ord som nesten utelukkende brukes av kritikere til det som blir oppfattet som nyliberal politikk og nyliberale tenkemåter. I stedet brukes begreper som liberalisme og markedsvending. Andre, mer kritiske røster, bruker betegnelser som markedsfundamentalisme og rovkapitalisme. Blant både kritikere og tilhengere blir det i diskusjon om nyliberalisme referert til prinsipper fra nyklassisk økonomisk teori – en økonomisk retning som i løpet av de siste tiårene har skjøvet andre teorier ut av økonomiundervisningen.

I denne utgaven ønsker vi å se nærmere på disse begrepene og ideologiene, samt å drøfte hvilke konsekvenser det har for samfunn og natur når teoriene – som innen økonomifaget er enerådende og uutfordret – utføres i praksis. Er det virkelig slik Margaret Thatcher påsto i sine glansdager at «there is no alternative»?


Valg av tema er også et resultat av at organisasjonen Mont Pelerin Society, av enkelte kalt «alle nyliberalistiske tenketankers mor», i oktober 2022 for første gang skal avholde sitt årsmøte – og trolig feire sitt 75-årsjubileum – i Norge.


Til dette nummeret har vi mottatt artikler fra fagpersoner og organisasjoner som over lengre tid har vært engasjerte i nyliberalismen og dens uheldige konsekvenser på mennesker og natur, I tillegg presenterer vi bidrag som kommenterer nyliberalisme og beslektede emner med en kunstnerisk innfallsvinkel, som f.eks. dukketeaterfotoserien til Tullingene på tinget, skuespillmanuset til Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet og satiretegningene til Flu og Sigbjørn Lilleeng, etc., etc. og vi nevner i fleng.Bidragsytere dette nummeret:

Anne-Rita Andal, Arvid Sivertsen, Astrid Solgaard, Bror Wyller, Cathrine Brun, Even Dessau, Flu Hartberg, Gunhild Hofstad, Harald Lange, Hege Vadstein, Ivar Hippe, Klara Freidig, Kristin Dilani Nadarajah, Kristin Hovland, Linn Stalsberg, M&E, Maria Vagle, Marie Storli, Oscar Dybedahl, Paul Brady, Rita Leppiniemi, Ronny Halum, Sigbjørn Lilleeng, Stein Holte, Thale Husemoen, Åse Karlsen

Les alle artiklene i TB nr. 2 - 2022 gratis her

Valg av tema er bl.a. et resultat av at organisasjonen Mont Pelerin Society, av enkelte kalt «alle nyliberalistiske tenketankers mor», skal avholde sitt årsmøte i Norge.
Vår tids kapitalisme, nyliberalismen, er ikke bare politikk og økonomi som legitimerer staters tilrettelegging for markedet. Nyliberalismen er en helhetlig ideologi som også påvirker menneskenes indre verden, våre følelser, drømmer og våre sinn. Hvorfor snakker vi ikke mer om det?
Den økologiske krisa er først og fremst de rikes krig mot både de fattige og naturen, hevder Even Dessau i Extinction Rebellion (XR). Han ser blant annet på forholdet mellom nyliberalisme og miljøbevegelse.
Den nyliberale arven har formet verdensøkonomien som et monopolspill. Når vinnerne begynner å komme videre, øker bare avstanden til resten. Resultatet er økende ulikhet og større makt i henda på noen få.
For første gang samles verdens fremste nyliberale tenkere og aktivister i Oslo. Mont Pelerin Society skal nemlig feire sitt 75-årsjubileum i den norske hovestaden i oktober. Den norske tenketanken Civita er vertsorganisasjon og vil kanskje på denne måten gjøre den radikale markedsliberalismen mer stuerein også her hjemme?
Både Civita og Torbjørn Røe Isaksen omfavner filosofen Friedrich Hayek. Men hva mente forbildet deres egentlig om demokrati?
Både mediene og de politiske debattene domineres av økonomiske spørsmål, men det kan det være vanskelig å trenge gjennom og forstå hvor de ulike synspunktene kommer fra.
Er det norske boligeventyret i ferd med å gå mot sin avslutning, spørres det i denne kommentaren fra en av dem som aldri fikk sjansen til å delta i spillet.
Tredje oktober markerar Leieboerforeningen, Boligopprøret og Reduser Husleia den internasjonale leigebuardagen for fyrste gong i Noreg. I denne artikkelen får du vita kvifor du bør vera med på markeringa.
Nasjonalmuseet inviterer utstillende og opptredende kunstnere til fest. Hvordan kunne de være forberedt på at kunstnerne de inviterte til fest med fri bar skulle oppføre seg som... kunstnere på fest?
Kanskje Durek ikke var fra det gamle Egypt og ble kalt for Farao, som han gjerne vil ha det til? Kanskje han rett og slett var Rasputin i sitt forrige liv, er blant de spørsmål Husemoen stiller seg i denne epistelen.
For 25 år siden besøkte jeg flyktningleiren til det saharawiske folk midt i Sahara-ørkenen. Der har de overlevd ved hjelp fra humanitære organisasjoner. Nærmest ingen har hørt om deres tragedie, etter at Marokko invaderte landet.
Jeg har sovet. Og nå er jeg våken. Som sana sol, cool, det er til tider god musikk, og god butikk, fin mimikk. Det er betalt. 1000 liter bensin, jeg er din, i dine sko er jeg ikke.
Klokken var blitt fem. Farmor hadde vært død i to og en halv time. Klokken halv fem skulle begravelsesbyrået komme og hente henne, hadde pappa sagt. Vi var på overtid, farmor og jeg.
Olydiga barn i forna Jugoslavien uppfostrades med hot om att bli skickade till Goli Otok ifall de inte uppförde sig. Det var ett effektivt sätt att skrämma barnen, för de visste att ön var ett helvete på jorden.
... ap er når du tror du har en gullmynt og så er det sjokolademynt, bare at noen har spist opp sjokoladen
Det litt underlige er at jo mer liberalistisk et samfunn er, jo færre er det som velger å bli rike, påpeker Arvid Sivertsen i denne ranten.
I går kom jeg ut av språket og ble et lett bytte. Kostumsvingaren svinger seg i valsen. Jeg kan ikke spise. Og vil få voldsomme problemer utover dagen.
Artikkelforfatteren ser i denne teksten på hvilken type forskning som har vært lagt til grunn for cannabis-forbudet de siste 50 årene.
Ullevål-tomta ble gitt til staten for at det skal drives sykehus der. Til det beste for folket!
Thorstensen er skolert, belest og ytterst godt informert om de store utviklingslinjene i samfunnet. Han har en helhetsoversikt, forståelse og psykologisk innsikt som dessverre er fraværende hos både politikere og byråkrater, mener vår anmelder.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: