Torggata Blad nr. 3 - 2021

Temaet for Torggata Blad nr. 3 - 2021 er borgerlønn/grunninntekt/grunnlønn/universal basic income. Som for tidligere numre er ikke innholdet gjemt bak betalingsmur, men ligger gratis tilgjengelig på nett. Hvis du liker det du leser, er du hjertelig velkommen til å støtte oss ved å kjøpe papirutgaven fra vår nettbutikk eller vippse oss en valgfri donasjon til vippsnummer 559855 (epic.no).

Samtidig som mange opplever å få avslag på søknader om korona-støtte eller økonomisk hjelp fra NAV, kommer det for en dag at enkelte korona-støttede foretak tar ut millioner i utbytte til aksjonærene sine. Noe sier oss at det er mye som ikke henger på greip her, og vi får en brennende iver etter å ikke lenger stikke hodet i sanden, men heller – på vår måte – komme til uttrykk med våre tanker og følelser om saken. Vi stiller spørsmålet: Hva med borgerlønn?

Sett at det er slik at arbeidslinja er en utdatert ideologi, slik Ebba Wergeland skriver i Klassekampen 1. des. 2020? Sett at det er slik at en universell grunninntekt ville ha spart samfunnet for mange utgifter, redusert psykisk uhelse og samtidig generert innovasjon og økonomisk oppblomstring, slik Kalle Moene hevder i Dagsavisen 23. mars 2020? Eller hva forteller de oss egentlig, alle de personlige vitnesbyrdene som David Graeber mottok etter å ha gitt ut boka Bullshit Jobs? Ja, og så har vi robotiseringen, da. Hva slags bullshit-jobber skal vi pønske ut fiktive behov for når mange av de gamle arbeidsoppgavene er blitt overtatt av roboter? Slike spørsmål vil vi forsøke å løfte fram i Torggata Blad nr. 3 - 2021. Kanskje har vi ikke kommet fram til noen svar. Eller kanskje gir det samlende utsagnet til dette temanummeret et hint om hvorfor det er så lite fokus på borgerlønnfenomenet: Det er jo ingen som reklamerer for det – for det er jo tross alt ingen omsettelig og profittgenererende vare eller tjeneste.

Les alle artiklene i TB nr. 3 - 2021 gratis her

Når en politiker i posisjon skal spare noen millioner eller en milliard eller fem på budsjettet, er det ett grep hen kan ta, som stort sett går igjennom uten alt for mye plagsom støy.
Drømmen om borgerlønn blir stadig sterkere. En universal betingelsesløs ytelse som sikrer alle et «verdig» nivå. Gravlegg denne ideen så fort som mulig. Verre enn å gjøre ingenting, er å gi desperate/fortvilte mennesker falskt håp.
Borgerlønn er en idé som er veldig demokratisk, og i praksis er det en solid plattform for et humanistisk samfunn. Borgerlønna vil bli det gulvet hvor alle står fritt og trygt i samfunnet.
Rethinking Economics er et internasjonalt nettverk som jobber for at pluralisme skal innføres i økonomifaget. Torggata Blad har møtt leder for Rethinking Economics Norge, Marie Storli, for et intervju om økonomifaget generelt og borgerlønn spesielt.
Borgerlønn i sin simpleste form vil gjøre alle trengende til «sosialklienter», som riktignok slipper å søke om ytelsen med jevne mellomrom, men som heller ikke har noen rettigheter utover den månedlige utbetalingen, hevder Harald Lange i denne artikkelen.
Hvordan få en levelig økonomi som uføretrygdet? Her får du en rekke tips som ligger godt innenfor regelverket, men som krever en enorm ståpåvilje og arbeidsinnsats.
Journalistene Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal er åpne med at de – til tross for at de selv ikke kunne ha tenkt seg å jobbe mindre – er svært positivt innstilt til ideen om borgerlønn. Hovedmålsettingen deres med å skrive boka har først og fremst vært å skrive en bok som bidrar til å sette debatten om borgerlønn høyt oppe på den politiske dagsorden, snarere enn å være et ensidig partsinnlegg.
Følgende er et litt forlenget kronikkutkast som ikke nådde opp i Dagsavisens debattredaksjon. Dessverre blir grunninntekt oppfattet som lite interessant i norsk politisk ‘mainstream’. Det er arbeidslinja som gjelder her til lands! Signalene om mindre restriktive regler for arbeidsavklaringspenger og uføretrygd kan likevel tolkes som en svak tilnærming til grunninntekt, men med atskillig lavere forutsigbarhet og trygghet i tillegg til mye høyere administrative kostnader.
For litt mer enn et år siden fikk jeg innvilget uførsøknaden min, og kjente på stor lettelse og takknemlighet. Endelig fikk jeg trygghet og stabilitet til å kunne lande og helbredes fra en krevende PTSD. Jeg fikk rom og ro til å kunne bli meg selv igjen.
Billedkunstner Jadwiga B. Podowska steller i hagen sin og begynner å undre seg over ideen om skjønnhet. Kanskje vi kunne trenge en mindre antroposentrisk fortelling rundt dette begrepet, spør hun.
Magiske øyeblikk fortelling Tekst Maria Vagle Bedriften stod foran store forandringer. Snart...
Også jeg skal dø. På et eller annet tidspunkt slo denne erkjennelsen ned i våre prehistoriske forfedres bevissthet En eller annen gang begynte de å stille seg spørsmålet. Hva er meningen med livet?
In most countries, what we are taught about our own nation in school does not correspond much to reality. And Norway is no exception.
Den norske stat bedrev overvåking i strid med sin egen grunnlov fra bunkeren under Ruseløkka skole som feirer 150-årsjubileum i år. Noen skarve tiår i skolens historie, som forteller om frykt for den røde fare, også her i bitte lille Norge.
Fra vår Afrika-korrespondent og fotograf, Rey Byhre, som befinner seg i Nigeria, har vi fått innblikk i et kortspill utviklet av Ndubuisi Ekwueme, lege, spillutvikler, 3D-printer og sosial entrepenør.
https://www.munchmuseet.no/besok-oss/butikk/: «MUNCHs butikk er Oslos nye designdestinasjon, med fokus på skandinavisk design av god kvalitet som tar miljø og bærekraft på alvor.»
Hva er folkelig med en ring som koster over to hundre tusen kroner og en elbil til en verdi av en million kroner?
Ditt talent er din beste ressurs. Det kan ikke skattlegges; den kan ikke konfiskeres. Du kan ta den med deg, uansett hvor du går. Når du investerer tid og penger for å forbedre deg selv og lære nye ting, er det ikke en utgift – det er den beste investeringen du kan gjøre.
Catch-22 er en roman skrevet av den amerikanske forfatteren Joseph Heller i 1961. Den regnes først og fremst som en antikrigsroman, men er også en kritikk av byråkrati generelt.
>be me >naver >NAV Sosial (borgerlønn) >innvilges AAP (borgerlønn) >får supplerende fra NAV Sosial fordi AAP-lønn nesten ikke dekker husleia >må søke og levere dokumentasjon hver mnd til NAV Sosial >mister AAP uten å være avklart pga. nye regler
Det er ikke mulig å forstå det enorme folkelige raseriet som Hansen-saken har skapt, uten at man har med Nav-skandalen som bakteppe. Hansen er ikke den første stortingspresident som har måttet gå av som følge av uredeligheter, og ved tidligere anledninger har ikke dette utløst i nærheten av den tsunamien av vonde følelser som har utbredt seg i kommentarfeltene de seneste dagene.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: