Torggata Blad var der ikke

Ikke for det, andre var der, og de kan vi snakke med, på turistreise og en mengde annet, for å si det som det er, vårt nettverk kan sine ting. Dermed kan man si noe om dette med informanter og kilder, vi var ikke der, men de som var der var der og de kan fortelle om det som skjedde, til de som ikke var der, vi er ikke pripne.
Stockholm, der var vi en gang, samt i Bergen, og på Toten og i Løten, videre kan vi seile rundt kysten og kjøre Gudbrandsdalen og da kommer man ikke til Geilo. Ha peiling på Norges geografi er et must, det er nok så at man ikke husker alt, men strekningen Geilo-Numedal over Dagali er skikkelig glitrende!
Vi er ikke der nå, men overgangsfaser interesserer, mellomrommet mellom sentrale strøk, srekningen Sunnmøre-Romsdal-Nordmøre, Trøndelag neste, samt Brønnøysund hvor man er lett i kosten, husker knapt frosten, den norske kyst er ikke kald.
Innerst i fjordene kan det være kaldt, og man kan beregne dette, på en måte, en gradient inn Sognefjorden til Årdal, da blir fjord mest som innsjø å regne, som Oslofjorden blues.
Karasjok har fire elver, Anarjokka, Karasjokka og to til som det tar tid å finne her, på wikipedia bare nevnt Karasjokka, da må man dra dit omtrent, for å få lokalkunnskap. Man hørte det av folk fra Karasjok en gang, dette med fire elver, og at det går elvebåter på alle elvene, og det er ikke kajakk.
Jakk, jokk, Anarjokka ja, det finner vi heller ikke ut av ja, nei, det er trist, på en måte, gå nøyaktig til verks, Anarjokka fins på Finnmarksvidda, men jeg vet ikke nå om den går gjennom Karasjok, ny viten trengs, dermed et intervju straks. Kjentfolk fins i vår krets, dermed er vi der.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: