Torggata før og nå

https://torggatablad.no/torggatablad_nr02_08_web.pdf

IMG_2005

Vi ble påmint Torggata Blad 2008, hvor vi var med på aksjon for gågate. Gata var annerledes da. Skrik og skrål, nå er det gågate. Nye byrådet vil lage bilfritt sentrum innen 2019, deres valgperiode, Oslo blir som andre byer i Europa.
Slike forandringer skjer ikke uten smerte, det er instruktvt, vanetenkning er en del av den menneskelige væren.
David Hume prata om vane og fordom, Custom and Prejudice, og det er det samme som fremmedfrykt.
Å i det hele tatt kunne ta i inn noe nytt.
Angsten for det nye er der alltid.
Filosofisk respekt kreves.
Det nye, det gamle, det innarbeidete, jeg veit nok dette for det meste, og innafor å kunne bane vei for en type kimono adresse Japan Tokio, her i blekka, kan man se det som viktig å finne fram i det moderne.
De moderne er det likeverdige, at man samarbeider over en lav sko i gjensidig respekt, det gamle samfunn var militært der noen bestemte over deg og fortalte deg hva du skulle gjøre.
Kommandosamfunn.
I et kommandosamfunn går alt gjennom sjefen. I det moderne tar folk ansvar for seg selv og andre.
Når gågata i Oslo har tatt mange år lengre enn planlagt, viser det til en farlig sjefskultur i Oslo kommune, hvor medarbeiderne nesten bare er fluer på veggen for administrasjonssjefen.
Sjefen legger seg opp i alt og medarbeiderne har munnkurv. Sjefen har ansvaret, og kan ikke delegere, sjefen skal ha den store oversikten, som i Volkswagenwerk.
Sånn! I Tyskland er det stor forskjell på høy og lav, samfunnet er delt inn i skikt, som agerer bare innenfor skiktet, mellomklasser og så videre.
Det likeverdige samfunn jobber roligere og med tyngde, der det ikke er plass for et begrep Effektivitet.
Mannssamfunnet er ikke godt, der er det igjen duder som styrer, der man skikker alt opp i systemet og fotfolket utfører bare et arbeid de er pålagt, tenker ikke selv, riset bak speilet!
På puber Skjenkebevillingsnemnda, og disse kan man prate med, i det moderne. Mennesker.
Nå blir det bilfri by. Men så er det hva byen skal være, hva den skal inneholde, skjønner de grønne noe av det? Hæ?
Indre by er utsatt for eiendomsspekulasjon. Hva er det? Noen som tjener på at folk vil bo i sentrum, dermed kan de sette opp prisene. Dette er konkret.
Immanuel Kant har en betraktning i Kritikk av den praktiske fornuft, om moral, at det ikke er riktig å berike seg selv.
Videre bør man helst ikke være fattig, for da blir man frista til umoralske handlinger. Ikke tett.
Kapitalakkumulasjon, nye Torggata gågate er meget gentrifisert, på den måten at den er fordyret veldig, der pub Peloton har pils til kr 81, gata er nå som Youngstorget generelt.
Tobakk er dyrt, nei, en som ønsker å leve et vanlig urbant liv er meget skvisa!
Vi liker å snakke med folk, er sjelden hjemme, driver målrettet som et menneske, sånn er det, vi trengs, i en moderne meningsdannelse, det nytter da ikke bare sitte på et kontor og mene, politikerne ut til folket!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: