Trickle down-målebeger

I nesten hundre år har økonomer hevdet at skattekutt for de rikeste skal ha en stimulerende effekt på økonomien og at dette skal komme de mindre bemidlede til gode gjennom det de kaller trickle-down- eller nedsildringsøkonomi. I en stor forskningsrapport er det nå slått fast at dette ikke stemmer. Med trickle down-målebegeret kan du selv undersøke hvem som har rett.

Introduksjon

Trickle-down-økonomi (nedsildringsøkonomi) er en teori som går ut på at fordelene for de velstående sildrer ned til alle andre. Fordelene det er snakk om er skattekutt på bedrifter, høye lønninger, kapitalgevinster og -utbytte.

Trickle-down-økonomi anser investorer, sparere og bedriftseiere for å være de virkelige driverne for vekst, og forestiller seg at disse aktørene vil bruke ekstra penger fra skattekutt for å utvide sin virksomhet: Investorer vil kjøpe flere selskaper eller aksjer. Bankene vil øke utlånene. Eiere vil investere i sin virksomhet og ansette flere arbeidere. Det samlede av disse tiltakene vil sive ned til arbeiderne, og disse vil i sin tur bruke lønningene sine for å drive etterspørsel etter varer, og dermed oppnås økonomisk vekst.

Etter nesten et århundre med forskjellige forsøk på å bruke trickle-down-økonomi for å stimulere til økonomisk vekst, er resultatene konsekvent de samme. I stedet for å bruke overskuddet fra skattekutt til å ansette flere arbeidere eller øke lønningene, ender de velstående alltid opp med å bruke pengene på seg selv – enten ved å sylte dem ned i ulike former for eiendom (les f.eks. om kunstmagasinering i freeports under Markedets usynlige hånd) eller klimauvennlig ekstremforbruk (privatfly, jaktslott med kvadratmetervis av varmekabel-oppvarmede uteområder, etc.).

Innhold

Målebeger á 30 ml

Bruksanvisning

Sett deg utenfor Oslo Børs eller en snobbete restaurant og plasser trickle down-målebegeret på bakken foran deg. Ta gjerne i bruk sitteunderlaget fra førstehjelpsskrinet for å unngå ubehag eller forkjølelse. Tell antall personer som passerer deg i løpet av perioden du har valgt å måle – f.eks. åtte timer. Tell opp pengene som har sildret ned i begeret og regn ut hvor stor prosentandel dette beløpet er av den samlete inntekten til samtlige passerende mennesker i den gitte perioden. Vær forberedt på et nedslående resultat.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: