Trump

En visning av problematikken i Norge er å ikke bry seg om andre enn oss selv. Trump bryr seg heller ikke om andre enn sine landsmenn. Sitt folk, USA stenger grensene.
Israel er jo et land som USA har stort samarbeid med, det jødiske folk, det å analysere kraften i argumentasjonen derfra er jo å forstå hvorfor dette problemet har oppstått, det jødisk-kristne problem i verden.
Ideologisk er dette ikke forstått rundt, man ser på det med mafiøse briller, man tror at man vet noe om jødiske penger og har ikke penger selv og er sure og tror at penger er makt. Feil.
Diskursen å tro at noen har skylda, har før vist seg effektivt, men i dag vet vi at man må ha dialog med fienden.
Dette synspunktet deles av flere og flere som ikke kan være i skyttergraver. Make Norway Great Again!
Trump stimulerer dermed til å ta seg selv på alvor som nasjon. Man må kjøre løpet, den norske selvhevdelsestrang er for liten, Norge er en nasjon av bananer og nikkedukker som bare skal følge med. Slutt med det!
Grensen er nådd da med å forstå det jødiske problem i historien som den lille manns opptatthet av hvem som styrer. Vi skal styre selv!
EU-kampen lærte oss det, den norske sjølråderetten, en pen begynnelse, og skal handle i verden mer på en positiv måte og løse verdens konflikter på oss selv først.
Manglerud Dømmekraft forstår det slik at den norske dømmekraften når det gjelder Midt-Østen er slavemoral på høyt nivå, der Trump, Putin og Erdogan styrer verden.
Hva med pengemakta da? Nei, vi arbeidere er sjefene all over og ingen skal komme å si noe annet, tilbyr du meg en jobb og er villig til å betale for det er det klart det kan interessere hvis du er kul og snakker om et meningsfylt arbeid for framtida.
Det er kritisk det at det må oppstå balanse i verden, mellom de tre nevnte herrer og så på alle nivåer, balanse må til for at en kan få til fred.
Dernest kommer frihet fra undertrykkelse i alle forhold.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: