Ukult møte med norsk krivelighet etter en feltreise i den virkelige verden

Romania har for meg vært en ny oppvåkning og en anledning til å logge på den virkelige verden. Folk jeg har møtt og ting jeg har sett har fornyet min oppfatning av hva som er viktig og alvorlig i vår skakkkjørte verden i dag. Jeg har nå en veldig sterk opplevelse av at vi må kollektivt redusere vårt forbruk drastisk for å lette presset på vår begrensede ressurstilgang. Det vil kreve en radikal omlegging av våre tankemønstre og tilvente livsstil, og i forlengelsen av det hele måten vi organiserer samfunn og næringsliv på. Her hjemme i trygge Norge er det allerede noen som har forstått dette, og som har tatt konsekvensen av det ved å innrette livene sine på en måte som ikke er sentrert rundt forbruk og gjeldsbetjening. En ikke ubetydelig del av disse få har de siste 4 årene hatt tilhold i St.Halvardsgate 27 i Oslo, under navnet Brakkebygrenda. Dette er folk som i sin hverdag utvikler måter å leve på som utgjør virkelighetsnære alternativer til det hodeløse forbruksracet som truer med å gjøre hele kloden bankerott, på en måte som gjør alle finansielle kriser i verdenshistorien til små kjedelige affærer uten videre betydning. Når jeg nå kommer hjem er det første jeg ser på nyhetene at et massivt politioppbud kaster dem ut fra sine enkle hjem, alt for å gjøre investorene i nybyggene over gata fornøyde. Jeg må rope et hallo i skogen her. Er det noen der ute som er klar over alvoret i BBG’s prosjekt og hvilken bertydning det har for oss alle? Den store offisielle meldinga som overdøver alt og alle forteller at disse folka må se å bli som oss andre, ta opp lån,sette seg i gjeld og jobbe ræva av seg for å nedbetale hus og bil og forbruksvarer. Dette er positivt veldig feil! Det er ikke de som skal bli som oss, det er vi som må bli som dem! Våkne opp til den virkelige verden! Vi er i en dyp krise, og det norske samfunnet velger å fjerne kimen til en løsning for ikke å forstyrre problemets utvikling!
Norge har blitt et land «vi ikke liker å bli sammenlignet med»!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: