Urbanium inviterer til møte om «brukermedvirkning i Hauskvartalet». Vestbredden og Hausmania er IKKE invitert!

Urbanium varslet med en beskjeden kunngjøring i Aftenpostens annonsebilag i går at de inviterer til “Informasjonsmøte vedrørende medvirkning fra brukerne av Hauskvartalet i Oslo”. Møtet finner sted i morgen, torsdag 18/8 kl 18 på DogA. Verken Hausmania eller Vestbredden,de organisasjonene som pr i dag representerer brukernes interesser, er ikke invitert til å delta.

 

annonse i Aftenposten 16/8
annonse i Aftenposten 16/8

Urbanium utviser med dette en total mangel på forståese av begrepet og det er vanskelig å ta dette som noe annet enn en grov og umusikalsk fornærmelse.

Hauskvartalets brukere, venner og interessenter bes stille opp på DogA i morgen, noe tid før møtet.

Hausmania har i dag latt publisere følgende melding:

 

 

Medvirkning i Hauskvartalet

Urbanium AS, sammen med arkitektkontoret Context AS til “Informasjonsmøte vedrørende medvirkning fra brukerne av Hauskvartalet i Oslo”. Møtet ble informert om via annonse i Aftenposten med to dagers varsel, og ingen av brukerne eller beboerne i Hauskvartalet er direkte informert.

Innkallingen signaliserer en svak forståelse av medvirkning, og lever ikke opp til ambisjonene eller forventningene for medvirkning som ligger i reguleringsplanen for kulturkvartalet.

Dersom det skal være mulig å få til reelle medvirkningsprosesser i Hauskvartalet er det noen minimumsforutsetninger som må ligge til grunn.

 

1.

Forslaget om å rive Hausmannsgate 40 må nullstilles. Det er absurd å invitere beboere til å medvirke til å rive egne hjem, og ødelegge et vellykket og forbilledlig sosialt botilbud. Den erfaringen og kompetansen som ligger i Vestbredden Vel Vel i Hausmannsgate 40 er en nødvendig del av videre boligsosial utvikling av Hauskvartalet. En invitasjon til å medvirke til å ødelegge dette botilbudet, tømmer begrepet medvirkning for ethvert meningsfullt innhold.

 

 

2.

Målet for medvirkningen må være hvordan man best mulig kan sikre realiseringen av reguleringsplan S-4837, Byøkologisk kulturkvartal. Utgangspunktet for en videre medvirkningsprosess må være at det etableres en felles forståelse av reguleringens formål og innhold, basert på planbestemmelser, plankart og planbeskrivelsen. Partene må bli enige om suksesskriterier. Samt etablere en forståelse av hverandres smerteterskler. Altså at der det er uenighet, må det likevel være enighet om hvor stor grad av uenighet som er akseptabelt innenfor prosessen, og hvilken uenighet som vil være ødeleggende for prosessen.

 

3.

Prosessen må være åpen for offentligheten. Det vil si at prosessen må dokumenteres gjennom lyd og bilde. Og at alle møter, verksteder og andre ledd i prosessen må være tilgjengelig for offentlighet og presse.

 

4.

Strukturelle forhold i prosjektet som finansiering og organisering må være en del av medvirkningsprosessen. Det byøkologiske konseptet som er utviklet i Hauskvartalet, og som ligger til grunn for reguleringsplanen, har sosial organisering og bærekraft som et sentralt komponent. En medvirkningsprosess må derfor også innbefatte disse elementene dersom den skal levere i forhold til det ambisjonsnivået som ligger i reguleringsplanen.

 

Med disse forutsetningene etablert og et aktivt engasjement fra Oslo kommune, kan det være mulig å få til gode resultater for kjøper, kommunen, samt nåværende og framtidige brukere og beboere i Hauskvartalet. Uten disse forutsetningene vil det nødvendigvis bli en skinnmedvirkningsprosess.

Melding slutt.

 

Stå opp for Hauskvartalet i morgen kl 18 på DogA!

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: