Uro og opptøyer i Romania

De største opptøyene i Romania på 25 år går ned nå i flere av landets større byer. Etter tre uker med protester mot regjeringen Grindeanus provoserende straffelovsreform ble den likevel vedtatt tirsdag kveld. Folk over hele landet protesterer , også diasporaen har markeringer i flere europeiske byer.

Onsdag er situasjonen kritisk. Romania er en kruttønne, og denne saken har klart å antenne en lunte som bare kan slukkes av en fullstendig tilbaketrekning fra regjeringens side. De som måtte tro dette handler om en maktkamp mellom de politiske leirene til sosialdemokratenes sterke mann Liviu Dragnea og president Iohannis har gått glipp av noe her. Den bevegelsen som nå tar til gatene i Romania er klare på hva de vil ha. De vil ha et demokratisk rettssamfunn som funker, og om politikerne ikke imøtekommer på dette vil de gjøre noe med det.
Den nyvalgte regjeringen er i hardt vær i disse dager.
Det er kontinuerlige, store demonstrasjoner mot regjeringen i hovedstaden og i flere byer over hele landet, i protest mot en lovendring de har ivret for og nå fått vedtatt i senatet. Lovendringen gir amnesti til politikere, embetspersoner og offentlige funksjonærer som soner fengselsdommer etter den forsterkede innsatsen mot offentlig korrupsjon de siste par årene. Lovforslaget vil i tillegg praktisk talt legalisere offentlige underslag under 200.000 Ron (ca. 400.000 Nkr).
Lovendringen begrunnes med de elendige forholdene i fengslene, som er overfylte og strukturelt utfordret, og den framstilles fra regjeringens side som et tiltak for å bedre soningsforholdene.
Å gi amnesti og straffefrihet for de mange korrupte politikerne og funksjonærene i det offentlige apparatet vil utvilsomt hjelpe på overbelastningen men det blir påpekt fra kritikerne, og de er mange, at krisa i fengselsvesenet har vært jevnlig rapportert inn til de ansvarlige myndigheter de siste 27 år uten at dette har ført til tiltak for å bedre situasjonen. Det blir også påpekt at amnestiet omfatter mange av Dragneas partifeller, og også vil gjøre hans egen situasjon enklere. Det er gode grunner til å tro at unntakene som gir straffefrihet er tilpasset Dragneas ønsker om en videre politisk karriere. Den eneste grunnen til at sosialdemokratenes leder og sterke mann ikke også innehar vervet som statsminister er at han er tidligere korrupsjonsdømt og dermed utestengt fra statsrådsposter. Dette i følge dagens regler. Det omstridte lovtillegget var bl a ment å skulle rydde disse hindringene unna.
President Iohannis er blant de som er kritisk til reformen, så til de grader at han deltok i de store demonstrasjonene i Bucuresti 22. januar, og dagen etter gikk ut med en tung bredside mot regjeringen. Han kalte reformen grunnlovsstridig og forlangte en folkeavstemning over reformen. Han har med dette styrket sin popularitet kraftig og framstår i øyeblikket som folkets mann.
Svaret fra Dragnea var at demonstrasjonene var «et nytt Gruvearbeideropprør» (underforstått useriøst) og at presidenten prøvde seg på et kupp. Han framholdt at intensjonen med reformen var å bedre forholdene i fengslene, og at dette inngår i deres store plan for å legge til rette for middels- og småforetak og gi alle rumenere et bedre liv.
Han ville forøvrig utlyse en folkeavstemning om familieverdier (heteronormativ overdrive) i løpet av vårsesongen, noe han anser som langt viktigere enn «noen få benådninger» som «på ingen måte kan anses som et anliggende av nasjonal interesse».
Folket svarte med enda større demonstrasjoner i enda flere byer og regjeringen måtte motvillig trekke reformen. Midlertidig, for en revidering.
Tirsdag kveld, under en senatshøring om budsjettforslaget for 2017, slang justisminister Iordache den reviderte utgaven av lovreformen på bordet som et uanmeldt tilleggspunkt, og fikk det vedtatt. Altmens mengden av demonstranter på utsiden av parlamentspalasset ble jevnt større av tilsig fra alle kanter av byen. På det meste var over 12.000 samlet på Viktoriei-plassen, hvor protestene varte fram til 2-3 tiden natt til onsdag. På onsdagen begynte protestene tidlig på Victoriei, og har fortsatt gjennom hele dagen og kvelden.

En tidligere høyt profilert politisjef, nå avsatt og under etterforskning for grov korrupsjon, tok i løpet av dagen offentlig til orde for å skyte demonstrantene.

Foreløpig skytes det kun tåregass, det er jo å håpe at det blir med det.  Protestene vil nok uansett holde fram, det spørs i hvilken form.

Live sending fra Casa  Jurnalistului her

 

Fotnote:

Jeg kom i farta i skade for å omtale sosialdemokratenes leder Dragnea som statsminister. Dette medfører ikke riktighet og er sterkt å beklage.

Med bakgrunn i tidligere straffedommer for korrupsjon og misbruk av embete er Dragnea i følge dagens regler utelukket fra å inneha ministerverv. Hans offisielle verv er som president for senatskammeret i parlamentet. Statsministeren er den mindre profilerte sosialdemokraten Sorin Grindeanu.

 

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: