VALG 2015

Eivind Trædal
(foto Steinar Buholm)

Torggata. Folk i gatene. Hm. Sykler, Representanten for MDG kommer nå er det tiden. Hadia Tajik? Nei. Neppe. En som likna gikk forbi. Politikk.
God tid og ikke god tid. Vi er ute i god tid. Perfekt!
Gonzo-intervju med politiker. Småskala-politiker, profilert figur på sosiale medier. Eivind Trædal. Han snakker om sykkelveier, Oslo som bilfri by, begynne i sentrum, bevege seg utover. Hva med drabantbyer, vi snakker om bymiljø og åpne rom og møteplasser, dermed syklister, som aktører i gata der Torggata er kombinert sykkelgate og gågate med innsnevra vei slik at biler ikke kan kjøre fort, enveiskjøring for bilister.
Toveis for syklister, og det drepes neppe noen i trafikken der, i motsetning til Storgata rett nerrafor. Fett.
Bilister er det minimalt med i Torggata nå, mot før gjennomfartsåre, med taxi-kø på natta utafor de lokale kebabsjapper og det var flere pakistanere der da enn nå. Torggata!
Torggata gågate er vårt område, der vi ser byen fra, nemlig, fra et Torggata synspunkt er gata gjennomfartsåre for syklister fra Grünerløkka, og Torggata er nå sentrum i Oslo, mot før Karl Johan, tyngdepunktet i byen er flytta østover.
Eivind Trædal prata om at det bor flere miljøaktivister i byer i Norge nå enn før, før trakk de seg til bake til bygd og dyrka jorda og var hippies og økologiske og greier, nå er den tida forbi, nå skal man ha grønne lunger i by og parker og slippe byens kjas og mas her.
By, hva er en by, hva er en bys identitet, Oslo er byen med det store hjertet og Tigerstaden, fifty fifty, det går ikke ut på ett dette her.
Oslo som et rom for innflyttere, en tematikk, på Frogner er det dødt på gatenivå, på østkanten er det åpent, med sitteplasser og benker her og der, og mot åsen i øst fins Kværnerbyen og der kan man konnekte til Manglerud og Ryen, byen er mer en.
Oslo, en atmosfære av kosmopolittisme, andre deler er bakevje ghettoer, som en del drabantbyer, og grønn politikk for drabantby synes å mangle, moderne miljøaktivister bor i Gamlebyen.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: