VEI

.

Hva er forskjellen på en gata og en vei? Vi har i Oslo Sinsenveien, Trosterudveien, Trondheimsveien, Mosseveien, så har vi Grønlandsleiret, en vei til Grønland fra Gamlebyen, hm. Gjennomfartsårer og gater, man ser Pilestredet, som mer er en vei, som Ullevålsveien, Oslo, Drammensveien, og vi ser denne kvadraturen med Kongens gate og Kirkegata, mer statiske veier, det er en gate, en gate er statisk.
Karl Johans gate, gata fram til Karl Johan statuen foran slottet, av Brynjulf Bergslien. Yo. Akersgata kan ses på som hovedsakelig gate, fram til Karl Johan, der det mer er blitt en vei fram til Ullevålsveien som den da forsvinner i ved St. Olav Kirke.
Schibsteds gate fins ikke, not yet, men det er eierskap til gata som gjelder for folk, som Torggata, som er vår.
Gata har sjarm og penger og uttrykk og i det hele tatt er den ikke for imbecile. Nei, her er fint nok for tiden og vi forventer at veien her er å betrakte som en målgruppe fram til valget 11. September der det ikke er bare å vente og se, men delta.
Tradisjonelt skal journalister ikke være medlemmer av noe politisk parti, men jeg er medlem av Arbeiderpartiet, og dermed kan man se dette og forholde seg til det, jeg driver ikke snikpropaganda.
Og som politisk journalist forbeholder jeg meg retten til å kritisere mitt politiske parti og dets representanter, når det måtte være.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: