Velkommen hjem!

Tekst og illustrasjon redaksjonen

Taxum – nyetablert retur-resort for hjemvendte skatteflyktninger – tilbyr effektiv tilbakeføring til norske forhold.

Hundrevis av norske skatteflyktninger utsettes daglig for uutholdelige lidelser som følge av rotløshet, moralsk forfall og mangel på en meningsfull tilværelse. I tillegg tærer fordomsfull medieomtale på deres stadig mer skrantende selvbilde. Over tid utvikler disse destruktive belastningene seg til traumer som gjør det stadig vanskeligere å vende hjem for å feire 17. mai eller å tilbringe de 90 dagene man skattefritt kan oppholde seg i fedrelandet.

Våre norske skatteflyktninger fortjener bedre enn dette. Det er tross alt ikke deres skyld at de er født så rike. For å gjøre overgangen til det norske samfunnet enklere og mindre opprivende, er retur-resorten Taxum utformet som en sveitsisk alpelandsby og anlagt i umiddelbar nærhet til Gardermoens privatfly-baner. Her får skatteflyktninger – enten de bare er hjemom på en snarvisitt for å sjekke finansene, eller om de vil returnere for godt etter fullført skattekarantene – gjennomgå et oppbyggelig og avradikaliserende skoleringsprogram som sikrer en trygg og smidig tilbakeføring til norske arbeidsforhold og skatteregler.

Kurs- og behandlingstilbud ved Taxum

  • Er jeg for rik til å betale skatt? Realitetsorientering omkring sosialt ansvar og gjennomgang
    av kostnadene ved å bygge opp og vedlikeholde offentlig infrastruktur.
  • Opp og hopp! Praktisk trening i å komme seg opp om morgenen og gjennomføre helt enkle
    arbeidsoppgaver som kommer andre samfunnsmedlemmer til gode.
  • Å betale skatt med et smil. Empatiutviklende gruppesamtaler med likesinnede.
  • Fei for egen dør. Kroppsøving og kurs i boevne, inkluderer matlaging, husstell og
    vedlikehold.

Taxum er et tiltak etablert av Adequato Social Engineering i samarbeid med NAV Utland Comfort og Skatteetatens Platina-Pluss-program.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: