Vestbredden

Vestbredden er ikke et vedheng til Hausmania. Vestbredden er Hausmanias mor.

15.12.09 Haus_vestbredden

Når Boligaksjonsgruppen BA2K etablerte Bo- og arbeidssamvirket Vestbredden høsten 1999 gjorde de det med politisk hjemmel i en føring fra daværende regjering, som også hadde støtte i et stortingsflertall og et bystyreflertall som utgikk fra KrF, V, SP. AP, SV og Rødt.
Føringen gikk i klartekst på at organiserte boligaksjonister skulle kunne utbe samarbeid med sine respektive hjemkommuner om utvikling av alternative boligløsninger for unge og uetablerte.
De eneste av de større partiene som gikk mot dette var H og FRP. De satt som kjent med byrådsmakt på den tiden og de hadde kontant avvist at det noensinne skulle være aktuelt å samarbeide med grupper med avvikende holdninger i boligpolitikken. Boligaksjonen sto for et forsvar av bolig som velferdspilar og krav om en regulert utleienisje for unge og uetablerte uten økonomisk ryggdekning. Dette var, og er, i H og FRP’s tolkning en kriminell og umoralsk trussel mot ideen om å gjøre boligmarkedet til en omfordeler av penger fra ungdom under etablering til en eiendomsbransje i kraftig vekst.
Vestbredden Bo- og arbeidssamvirke ble etablert som et pilotprosjekt for å prøve ut og synliggjøre en annen måte å bo på som innebærer at beboerne selv tar ansvar for utbedringer og vedlikehold gjennom kollektiv egeninnsats. I Hausmannsgate 40 har dette virket i 16 år og det virker fortsatt. Hele denne perioden har Vestbredden bedt om å få en form for bruksavtale med huseier, først Statsbygg, deretter Oslo Kommune. Oslo Kommune presenterte en gang et forslag hvor de ville tegne personlige kontrakter med daværende beboere og kreve gjengs leie etter kommunal standard. Dette ble avvist av daværende bogruppe som useriøst og provoserende. Det kom aldri noen ny tilnærming, selv om Vestbredden har etterlyst dette ovenfor kommunen ved gjentatte anledninger.
Kommunens salgsprospekt av 2014 oppgir at et antall mennesker antas å oppholde seg i bygningen. Det oppgitte antallet er 32 og samsvarer omtrent med det antallet beboere som gjennom årenes løp har representert Vestbredden i medvirkningsprosessen. Jeg er selv en av disse, da jeg satt i samarbeidsutvalget i en periode for 10-11 år siden. Tallet tilsvarer også den gjennomsnittlige beboergruppa på Vestbredden, ganget med 2.

Hausmannsgate 40 var ei rønne og et vrak ved overtakelsen i 1999. Det er beboerne selv som har oppgradert huset til den standarden det har i dag. Opp gjennom årene har diverse beboere bidratt til den gradvise oppgraderingen av eiendommen. De har sett på det som en del av prisen for å bo, ikke som en investering de skal tjene noe på. Den innsatsen de har vært med å nedlegge i huset blir i huset når de flytter videre, til glede for nye beboere som går inn på samme avtalen.
Det kan da umulig være vanskelig å få øye på dynamikken i dette? Vestbredden burde hylles og prisbelønnes for sin modell. Den burde studeres av alle som er opptatt av problemer knyttet til det nye boligmarkedet og alternative måter å gjøre dette på.

Vestbredden har vært bevisst sitt politiske fundament fra dag 1, og deretter i varierende grad i takt med utskiftninger i beboergruppa. Dagens beboergruppe er helt på høyde, de kjenner husets historikk og intensjon og de er positivt engasjert i at det også skal bestå som et tilbud etter at deres botid er over. Likevel landet de i likhet med naboen Hausmania tidligere i år på at de kunne være tjent med et regimeskifte i byen, og de kastet seg inn i valgkampen for å bringe stemmer til et rødgrønt alternativ.
Med hovedmotstanderne ute av byrådskontorene og et positivt innstilt flertall i bystyret så burde vel ting omsider gå mot en ordning? Men, neida. Det skal ikke være enkelt det her.

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: