Zuboffs tre lover

Zuboffs tre lover

Shoshana Zuboffs tre lover ble formulert allerede på 80-tallet, og hennes arbeid har gitt opphavet til en rekke sentrale begreper, bl.a. ‘surveillance capitalism’, ‘instrumentarian power’, ‘the means of behavior modification’, ‘information civilization’, ‘computer-mediated work’og ‘individualization of consumption’.

Tekst Redaksjonen Illustrasjon Sugi West

First, that everything that can be automated will be automated. Second, that everything that can be informated will be informated. And most important to us now, the third law: in the absence of countervailing restrictions and sanctions, every digital application that can be used for surveillance and control will be used for surveillance and control, irrespective of its originating intention.

I dette glimrende mesterverket gir Shoshana Zuboff innsikt i fenomenet hun har kalt overvåkingskapitalisme. Innsatsen kunne ikke være høyere: en global arkitektur for atferdsendring truer menneskets natur i det tjueførste århundre akkurat som industriell kapitalisme vansiret den naturlige verden i det tjuende.

Zuboff anskueliggjør hvilke konsekvenser det får når overvåkingskapitalismen beveger seg fra Silicon Valley til alle økonomiske sektorer. Stor formue og makt akkumuleres i nye «atferdsmessige spådomsmarkeder», der forutsigelser av vår atferd blir kjøpt og solgt, og produksjonen av varer og tjenester er underlagt et nytt «middel for atferdsendring».

Trusselen har skiftet fra en totalitær Big Brother-stat til en allestedsnærværende digital arkitektur: en «Big Other» som opererer i overvåkningskapitalens interesse. Her er smeltedigelen til en enestående form for makt preget av ekstreme konsentrasjoner av kunnskap, fullstendig fritatt for krav om demokratisk innsyn. Zuboffs omfattende analyse avslører truslene i det 21. århundres samfunn: en «bikube» av total kontroll som forfører med løfter om total sikkerhet for maksimal profitt – på bekostning av demokrati, frihet og vår menneskelige fremtid.

Med liten motstand fra lovgivning eller samfunnet for øvrig står overvåkingskapitalismen på terskelen til å kunne dominere den sosiale orden og forme den digitale fremtiden – hvis vi lar den gjøre det.

Zuboffs bok «Overvåkingskapitalismens tidsalder» ble nylig utgitt på norsk av Spartacus. Strømmet samtale med Zuboff på Litteraturhuset, høsten 2020

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Pr. 2023 er Torggata Blad et forum for en fargerik forsamling av bidragsytere med varierende interesser og orientering. Det er en rar og forhåpentligvis skjærende stemme i koret av norske magasinutgivelser.

Torggata Blad ble grunnlagt i 2007 av
Bror Wyller (forfatter og lege)

Torggata Blad er støttet av: